Resultaat

Wat betekenen wij voor u?

Valento richt zich op langdurige en betrouwbare relaties met haar klanten. Dit kunnen zowel startende als ervaren ondernemingen en personen zijn. Samen met Valento wordt kritisch gekeken naar menslijke aspecten versus organisatorische factoren. Na inventarisatie hiervan, worden haalbare oplossingen aangedragen.


Hoe pakken wij dat aan?

Valento heeft een aantal unieke methoden ontwikkeld om snel inzicht te krijgen in status van uw onderneming en haar personeel of van uzelf in het bijzonder. Zodat na een relatief korte inventarisatieperiode al concrete stappen in de oplossingsrichting genomen worden. Door een projectmatige aanpak met gedefinieërde mijlpalen weet u als ondernemer of mens ten alle tijden precies waar u aan toe bent. Zodoende bent en blijft u zélf betrokken en maakt ú deel uit van het eindresultaat. Naast de geleverde kwaliteit is een goede service voor ons vanzelfsprekend.

Wat zijn de resultaten

Met Valento boekt u concrete resultaten op gebieden als:
Bedrijfsmatige groei
Persoonlijke groei en stabiliteit
Inzicht in personele ontwikkeling
Conflict benadering en hantering