Persoon

Persoonlijke begeleiding
Tegenwoordig wordt er veel van u gevergd. Emotioneel belastende omstandigheden zorgen steeds vaker voor conflictsituaties, waardoor normaal funtioneren een heel andere betekenis krijgt. Stress voor, tijdens of na het werk, burn-outs, angst en vele andere reacties zijn een lichamelijke uitlaatklep op de ontstane omstandigheden. Zij treden vooral op in situaties waarin men iets moet presteren en waarbij men aan onbekenden of een kritische beoordeling van anderen blootgesteld wordt. Maar ook andersom is denkbaar, waarbij privé omstandigheden invloed hebben op het functioneren in een werksituatie. Kortom allemaal situaties die we liever voorkomen, of als we ze ondervinden, zo snel mogelijk willen overwinnen. Vanuit haar mensgerichte visie komt Valento met persoonsgerichte oplossingen, die normaal functioneren weer de oorspronkelijke betekenis geven.

Real Time Coaching
Ontkenning en onderschatting zijn funest in situaties waarin geestelijke en lichamelijke belasting een rol speelt. Hulpzoekenden worden vaak voor gek verklaard omdat er nog een taboesfeer hangt rond het inwinnen van persoonlijk advies. Er is zelfbewustheid, doorzettingsvermogen en moed voor nodig om niet zelf aan die taboesfeer ten onder te gaan. Als er eenmaal behoefte aan begeleiding is geconstateerd gaat men gemotiveerd aan het werk. Des te groter is de tegenslag als de begeleiding veel te generiek blijkt. Maar al te vaak moet men in een tweegesprek eerst een vertaling maken naar de werkomstandigheden, de persoon-bedrijfsrelaties uitdiepen en een beeld schetsen van de eigen gevoelens die in deze situatie spelen. Hierdoor gaat zeer kostbare tijd verloren en blijven belangrijke details onbesproken. Het ingewonnen advies blijkt dan teveel ‘open einden’ te bevatten waardoor een oplossing steeds verder weg lijkt. Real time coaching rekent af met deze problemen en geeft direct advies dat rekening houdt met omstandigheden, relaties en gevoelens.

PCM
Welke eigenschappen maken u tot wie u bent? En hoe kunt u deze eigenschappen in uw voordeel gebruiken? Maar ook belangrijk, wat ontbreekt eraan? Valento brengt de verschillen in kaart, maakt ze meetbaar en zorgt zo voor een duidelijk beeld van wie u bent en over welke eigenschappen u bezit, zodat u er uw voordeel mee kunt doen. Op belangrijke beslismomenten biedt Personal Competence Management zekerheid bij het maken van een toekomstbepalende keuze. Als duidelijk is wat u kunt, dan ligt hetgeen u wilt binnen bereik.

PKM
Om succesvol te zijn, is kennis nodig. Om succesvol te blijven is het belangrijk niet alleen over de juiste kennis te beschikken, maar deze ook juist en tijdig weten toe te passen. Helemaal een lastige zaak in wisselende omstandigheden. In combinatie met het Personal Competence Management dat Valento aanbiedt, vormt het Personal Knowledge Management een belangrijke bouwsteen voor blijvend succes. Valento brengt de beschikbare kennis, kunde en eigenschappen in kaart om dit succes te bewerkstelligen.

Teambuilding
De samenstelling van een team is van essentieel belang voor het welslagen van de opdracht. Afhankelijk van het beoogde doel, persoonlijke eigenschappen of het ontstane conflict adviseert Valento omtrent de samenstelling van teams. Daarnaast is Valento in staat om deze teams een verregaande vorm van begeleiding te bieden, zowel op persoonlijk als op bedrijfsorganisatorisch vlak.

Psychologisch
Rust en onstpanning zijn belangrijke factoren in een mensenleven. Toch wordt hieraan vaak voorbij gegaan. Uit onderzoek blijkt, dat aan veel lichamelijke klachten een psychische oorzaak ten grondslag ligt. Bij achterhalen van deze psychische oorzaak biedt Valento professionele begeleiding. Doordat Valento de beschikking heeft over eigen therapeuten wordt er gerichter hulp geboden, wordt er doelmatiger en effectiever met de problematiek omgesprongen en worden er betere resultaten geboekt.

Sociaal
Een verbetering in het sociaal functioneren wordt bereikt door samenwerking met Valento. Uiteindelijk is dit functioneren een optelsom van verschillende factoren, waarvan de precieze uitkomst pas later duidelijk wordt. Als geen ander weet en beseft Valento dat dit eindresultaat afhankelijk is van de individuele inspanningen van de betrokken partijen. Daarom garandeert Valanto haar betrokkenheid.