Bedrijf

Bedrijfsbegeleiding
Samenwerken met Valento betekent samenwerken met specialisten. Mensen die gespecialiseerd zijn in bedrijfsontwikkeling en begeleiding op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Zaken doen met Valento betekent voor Valento het aangaan van een langdurige relatie, waarin Valento vanaf het begin een zeer betrouwbare doch flexibele “sparring” partner blijkt. Als geen ander beseft Valento het belang van een goede relatie met haar opdrachtgevers en het daaraan verbonden service niveau. In concreto, U kunt op ons rekenen!

Present Business Coaching
Bestaat er bij u geen behoefte om ten alle tijde ruggespraak te houden met een organisatie die volledig op de hoogte is van het wel en wee van uw onderneming? Die als geen ander hulp en ondersteuning biedt bij het maken van belangrijke strategische of tactische beslissingen en daarin niet per sé objectief is? Een partner die rekening houdt met alle facetten die uw bedrijf zo kenmerken en voor wie u geen nummer bent? Valento biedt u die mogelijkheid.

BCM
Uiteraard wilt u weten op welk competentieniveau uw bedrijf zit. En waar eventuele manco’s zich bevinden. De bedrijfsmatige groei wordt hierdoor in belangrijke mate bepaald. Er zijn immers mensen benodigd die ook daadwerkelijk over de capaciteiten beschikken om een ingezette groeifase te volbrengen. Door middel van taak- en functieanalyse, groeiprojectie en marktanalyse, zet Valento alle inzicht bepalende factoren voor u helder uiteen. Over het daaruitvolgende traject beslist ú, samen met ons.

BKM
Beschikt het team waarover u de leiding geeft nog wel over de juiste kennis? Hoe meet u dit en wat moet u doen om hierin een blijvende verbetering aan te brengen? Welk opleidings- of verbetertraject moet worden ingezet en bij welke instanties komt u allemaal terecht? Valento zorgt voor antwoord op deze vragen en brengt de kennis en kunde binnen het bedrijf in balans.

Personeelsbeleid
De motivatie van het personeel is een andere factor die zeer bepalend is voor de uiteindelijke bedrijfsprestaties. Inzet, motivatie, kennis en kunde leiden alleen in de juiste samenstelling tot prettig werkbare situaties en uiteindelijk tot betere bedrijfsresultaten. Het afstemmen van het personeelsbeleid op de bedrijfscultuur en -structuur is essentieel. Valento beschikt over beproefde methoden om tijdens een selectietraject de juiste mensen voor uw bedrijf te vinden. Uiteraard houden wij rekening met zaken als strategie, beleid, BCM en BKM in combinatie met de gestelde eisen. De mensgerichte visie van Valento neemt veel onzekerheden weg en zorgt voor een soepele aansluiting van het aanbod op de vraag. Op deze wijze vinden de juiste mensen de juiste plaats binnen uw organisatie.

Business Health
Een gezonde onderneming opbouwen gaat niet vanzelf. Laat staan dat u op uw lauweren kunt gaan rusten op het moment dat uw accountant u de cijfers presenteert waaruit blijkt dat u een gezond draaiende onderneming heeft met een prima omzet-winstverhouding. Uw onderneming is een levend organisme en kan dus net als topsporters niet altijd maximaal presteren, ook al zou u dat als ‘coach’ natuurlijk graag zien. Juist in die situaties, waarin extreme prestaties vereist zijn, is de kans op (blijvende) blessures het grootst. Valento concentreert en anticipeert zich op dit risicogebied door middel van haar Business Health Policy ® . Een goede onderneming verdient immers de aandacht van professionals.

Business Strength
Uw onderneming beschikt over een bepaalde mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid. Maar welke van de twee komt het meest in gevaar bij bijvoorbeeld de introductie van nieuwe producten of diensten? Of kan uw onderneming dit wel aan en denkt u dat de gevolgen nog wel te overzien zijn? Veranderende markten en omstandigheden vragen een blijvende alertheid van het management en doen een sterk beroep op de veerkracht van uw bedrijf. Welke garanties heeft u in deze situatie wel en welke niet, of belangrijker nog: wat zijn de gevolgen? Of denkt u daar liever niet aan?